ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на надання інформаційно-консультаційних послуг

ФОП Несвіт Костянтин Юрійович справжньою публічною офертою пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі, а також індивідуальному підприємцю (далі — ЗАМОВНИК) укласти Договір-оферту на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі — Договір).

Інформація, надана цьому ресурсу, і навіть інформація, отримана замовником шляхом проходження консультацій, тренінгів, вивчення навчальної літератури, носить консультаційний характер. Відповідно до Закону України у разі прийняття викладених нижче умов та оплати Послуг, особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених у оферті).

У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цього Договору і, якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Договору, ВИКОНАВЕЦЬ пропонує вам відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепту, або укласти персональний договір на окремо обговорюваних з ВИКОНАВЦЕМ умовах.

Повним та беззастережним акцептом цієї оферти є здійснення ЗАМОВНИКОМ оплати запропонованих ВИКОНАВЦЕМ Послуг. Щодо Послуг, що пропонуються ВИКОНАВЦЕМ з акцій (спеціальних пропозицій за їх наявності) з умовами оплати частинами повним та беззастережним акцептом цієї оферти є здійснення ЗАМОВНИКОМ оплати повної суми вартості Послуги.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цього Договору є надання ВИКОНАВЦЕМ інформаційно-консультаційних Послуг у вигляді online та offline Послуг (вебінарів, тренінгів, майстер-класів, курсів, консультацій, книг — далі — Послуга) та їх Записів (далі — Записи) за наявності вільних місць та/або відповідності ЗАМОВНИКА необхідним критеріям отримання Послуги. З докладним описом самої Послуги та Записів ЗАМОВНИК може ознайомитись на сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою https://knesvit.pro/.

1.2. За цим Договором ВИКОНАВЦЕМ надаються такі Послуги:

— підготовка програми (для Послуги);

— розробка плану проведення (для Послуги);

— проведення Послуги або надання Записів;

— консультаційний супровід (за наявності);

— повний організаційний супровід (для Послуги).

1.3. Умови, термін (дата), тривалість та вартість надання Послуги вказуються за адресою https://knesvit.pro/ на відповідній сторінці з описом, дата та час надання Послуги можуть також повідомлятися представниками ВИКОНАВЦЯ особисто ЗАМОВНИКУ, шляхом надсилання відповідного повідомлення на контактний e -mail ЗАМОВНИКА, при цьому ЗАМОВНИК зобов’язаний самостійно та заздалегідь перевіряти отримання повідомлення, що походить від ВИКОНАВЦЯ.

1.4. Укладання ЗАМОВНИКОМ цього Договору здійснюється шляхом скоєння наступних дій (акцепт публічної оферти):

1.4.1. Оформлення Заявки про Послугу за адресою https://knesvit.pro/ на сторінці Послуги.

1.4.2. Оплата за Послугу здійснюється за вказаними способами за адресою https://knesvit.pro/

1.5. Вартість отримання послуги або записів вказується на сайті ВИКОНАВЦЯ на сторінці послуги, а також інформація про вартість може бути отримана за телефоном +380678328132.

1.6. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності для Сторін з дати оплати Послуг ЗАМОВНИКОМ. Оплата вноситься у розмірі 100% передоплати (інший порядок оплати можливий відповідно до умов проведення акцій (спеціальна пропозиція), а також у випадках після додаткового погодження з ВИКОНАВЦЕМ. Датою оплати вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ, або дата надходження коштів на електронні гаманці ВИКОНАВЦЯ, або дата надходження коштів на рахунок платіжної системи, з якою укладено відповідний договір із ВИКОНАВЦЕМ.

2. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

2.1. Для отримання Послуги ЗАМОВНИК має залишити Заявку за формою, розміщеною на сайті за адресою Сторінки Послуги. При оформленні заявки всю довідкову інформацію можна отримати за телефоном +380678328132.

2.2. Для оформлення Заявки ЗАМОВНИК зобов’язаний надати такі дані:

— прізвище та ім’я;

— контактний e-mail;

— контактний номер для зв’язку.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує отримання Заявки, присвоює номер Заявки та виставляє рахунок на оплату (якщо оплата не була здійснена ЗАМОВНИКОМ на сайті ВИКОНАВЦЯ способами, що не вимагають виставлення рахунку).

2.4. ЗАМОВНИК оплачує Послуги за цим Договором у розмірі, встановленому ВИКОНАВЦЕМ

2.5. Оплата Послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється одним із таких способів:

— шляхом оплати через платіжні термінали або Інтернет-банкінг;

— шляхом оплати банківською карткою;

— шляхом оплати на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ;

— іншими способами за попереднім погодженням з ВИКОНАВЦЕМ, в т.ч. з використанням Інтернет-технологій, що не суперечать законодавству.

У разі здійснення платежу за допомогою банківської картки, ЗАМОВНИКУ рекомендується використовувати банківську картку, випущену на ім’я ЗАМОВНИКА. У разі здійснення сплачених коштів, повернення здійснюється за тими самими реквізитами, за якими було отримано платіж, і на підставі особистої заяви особи, на ім’я якої було випущено банківську картку. Оплата не приймається при виявленні порушення ЗАМОВНИКОМ умов платежу, встановлених цим Договором та законодавством України.

2.6. По завершенню надання послуги акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими ЗАМОВНИКОМ у повному обсязі, якщо протягом трьох днів (24 години для on-line заходів) після закінчення терміну надання Послуг ВИКОНАВЕЦЬ не отримав від ЗАМОВНИКА мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих Послуг на електронну пошту knesvit@yahoo.com. У будь-якому разі відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг.

2.7. Порядок розгляду рекламацій та повернення отриманого авансу від ЗАМОВНИКА:

2.7.1. Усі Рекламації та претензії щодо Послуг приймаються не пізніше останнього дня надання Послуг. Претензії, заявлені після встановленого терміну ВИКОНАВЦЕМ, не приймаються.

2.7.2. Протягом місяця з моменту покупки Записів ЗАМОВНИК може вимагати та отримати повернення за останній придбаний Запис, незалежно від того, скільки до цього ЗАМОВНИКОМ було куплено Записів. При цьому, надалі ВИКОНАВЕЦЬ більше не надаватиме Послуг і поміщає ЗАМОВНИКА в БАН, а саме закриває доступ до всіх ресурсів та Послуг ВИКОНАВЦЯ.

2.7.3 Повернення здійснюється на підставі письмової заяви із зазначенням паспортних даних, копії паспорта та реквізитів повернення коштів ЗАМОВНИКА.

2.8. Акцептуючи умови Оферти, ЗАМОВНИК дає згоду відповідно до чинного законодавства на обробку ВИКОНАВЦЕМ наданої ним інформації та (або) його персональних даних (далі Обробка ПД) (див. Закон України «Про захист персональних даних»). Обробка ПД здійснюється з використанням засобів автоматизації, та без використання засобів автоматизації, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу, надання, знеособлення, блокування, видалення, знищення даних з метою виконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань, прийнятих за умовами цього Договору, інших зобов’язань, передбачених Договором. Термін використання наданих ЗАМОВНИКОМ даних — 5 і більше років. ЗАМОВНИК також дає свою згоду на обробку та використання ВИКОНАВЦЕМ наданої їм інформації та (або) його персональних даних з метою здійснення за вказаним ЗАМОВНИКОМ контактним телефоном та (або) контактною електронною адресою інформаційної розсилки (про Послугу ВИКОНАВЦЯ) безстроково до отримання ВИКОНАВЦЕМ письмового повідомлення електронною поштою про відмову від отримання розсилок. ЗАМОВНИК також дає свою згоду на передачу, з метою здійснення дій, передбачених цим пунктом, ВИКОНАВЦЕМ наданої їм інформації та (або) його персональних даних третім особам за наявності належно укладеного між ВИКОНАВЦЕМ та такими третіми особами договору.

2.9. При оплаті Послуг третьою особою, зокрема юридичною особою, слід звертатися безпосередньо до ВИКОНАВЦЯ для укладання відповідного рахунку-договору у паперовому вигляді. Рахунок-договір вважається укладеним під час оплати його ЗАМОВНИКОМ.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати необхідну інформацію для оформлення Заявки на отримання Послуги. Інформація розміщується на сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою Сторінки Послуги.

3.1.2. Здійснювати консультаційну підтримку щодо Послуг, порядку та правил оформлення Заявки електронною поштою knesvit@yahoo.com

3.1.3. У разі зміни умов надання Послуги (ціни, дати, часу, місця проведення та інших змін) повідомити ЗАМОВНИКА не менше ніж за 1 (один) календарний день до початку дії таких змін.

3.1.4. Повернути сплачені кошти ЗАМОВНИКУ у разі повного скасування ВИКОНАВЦЕМ Послуги.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.2.1. Проводити фото- та відеозйомку під час проведення Послуги та використовувати отримані під час фото- та відеозйомки матеріали на свій розсуд. ВИКОНАВЦЮ належить виключне авторське право, а також суміжні з винятковим авторським правом права на зазначені матеріали, використання отриманих при фото- та відеозйомці матеріалів можливе лише з письмового дозволу ВИКОНАВЦЯ.

3.2.2. Сторони погоджуються з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати вартість Послуг, дати та час надання Послуги, а також інші умови проведення Послуги та умови цього Договору. ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА про зазначені зміни шляхом розміщення інформації на сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою https://knesvit.pro та на сторінці Послуги та при цьому ЗАМОВНИК зобов’язаний самостійно знайомитися із зазначеними змінами. Повідомлення про зміну часу та дати надання Послуги, окрім розміщення інформації за вищезазначеною адресою, може бути направлено ЗАМОВНИКУ не пізніше 23 годин 59 хвилин за київським часом на день, що передує дню набуття чинності відповідних змін шляхом надсилання відповідного листа на контактний e-mail або за допомогою телефонного дзвінка за вказаним ЗАМОВНИКОМ контактним номером телефону. Повідомлення про зміну інших умов також розміщується за адресою Сторінки Послуги.

3.2.3. У разі несплати (неповної оплати) вартості Послуг у встановлені терміни, при несвоєчасному наданні даних для оформлення Заявки або при зазначенні недостовірних даних при оформленні Заявки цей Договір не вважається укладеним. Умови цього пункту не діють при оплаті Послуг, що пропонуються ВИКОНАВЦЕМ та оплачуються ЗАМОВНИКОМ за умовами акції (спеціальна пропозиція), що проводиться ВИКОНАВЦЕМ.

3.2.4. ЗАМОВНИК погоджується з тим, що у разі порушення ЗАМОВНИКОМ пункту 3.3.7 цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право не надавати ЗАМОВНИКУ Послугу та не повертати кошти, сплачені за надання Послуги, т.я. дії ЗАМОВНИКА вважатимуться односторонньою відмовою від прийнятих ним зобов’язань.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується:

3.3.1. Самостійно та своєчасно знайомиться з датою, часом, вартістю, умовами отримання Послуги, до моменту подання Заявки, а також із змінами зазначених умов, з актуальною редакцією Договору при кожному відвідуванні Сайту після акцепту Оферти.

3.3.2. Оформляючи Заявку на надання Послуг ВИКОНАВЦЕМ заповнити необхідні обов’язкові поля (згідно з п. 2.2 цього Договору) на сторінці Заявки із зазначенням обраної Послуги та достовірної інформації.

3.3.3. Сплатити обрану Послугу на умовах та за вартістю, що діють для відповідної Послуги у момент оплати. Діючі умови та вартість, а також інформація про акції (спеціальні пропозиції) розміщуються на сайті https://knesvit.pro.

3.3.4. У разі передачі права на отримання Послуги третій особі (якщо це право надано у конкретній Послугі), не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до надання Послуги, повідомляти про це ВИКОНАВЦЯ та письмово повідомити всі необхідні дані нового ЗАМОВНИКА, згідно п.2.2 цього Договору. У разі передачі права на отримання Послуги третій особі на таку особу також поширюються умови цього Договору, в тому числі розділу 6 та п.7.3.

3.3.5. Негайно повідомити ВИКОНАВЦЯ про зміну своїх контактних даних у письмовій формі за допомогою контактного e-mail.

3.3.6. Письмово (у тому числі за допомогою контактного e-mail) шляхом надсилання на адресу ВИКОНАВЦЯ відповідної заяви до початку надання Послуги, повідомити ВИКОНАВЦЯ про відмову від отримання Послуги. У всіх випадках відмови від отримання Послуги ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ заяву у письмовій формі. У разі відсутності такої заяви кошти ВИКОНАВЦЕМ не повертаються.

3.3.6.1. У тому випадку, якщо ЗАМОВНИК повідомляє ВИКОНАВЦЯ про свою відмову від отримання Послуги не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до отримання Послуги, то ВИКОНАВЕЦЬ повертає кошти у розмірі 100% від суми, сплаченої ЗАМОВНИКОМ.

3.3.6.2. У тому випадку, якщо ЗАМОВНИК повідомляє ВИКОНАВЦЯ про свою відмову від отримання Послуги у строк менш ніж 14 (чотирнадцять) календарних днів, але не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до отримання Послуги, то ВИКОНАВЕЦЬ повертає кошти у розмірі 50% від суми, сплаченої ЗАМОВНИКОМ.

3.3.6.3. У тому випадку, якщо ЗАМОВНИК не повідомив ВИКОНАВЦЯ менше ніж за 7 (сім) робочих днів до отримання Послуги про свою відмову від отримання Послуги, грошові кошти ЗАМОВНИКУ не повертаються.

3.3.7. Дотримуватись порядку та дисципліни під час отримання Послуги, не створювати своїми діями незручності для інших ЗАМОВНИКІВ, а також не заважати наданню Послуги. У разі порушення правил отримання Послуги ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість надання Послуги, а також має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ дотримання умов цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до Закону України з урахуванням умов цього Договору.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов’язаних із практичним застосуванням інформації, що надається під час отримання Послуги. Будь-які рекомендації, що надаються під час отримання Послуги, здійснюються ЗАМОВНИКОМ на свій ризик.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за невідповідність наданої Послуги очікуванням ЗАМОВНИКА та/або за його суб’єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати Послуги наданими не якісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачати, ні запобігти розумним заходам.

4.5. У випадку, якщо ЗАМОВНИК, з причин, що не залежать від ВИКОНАВЦЯ, не з’явився у вказаний час для отримання Послуги та не повідомив ВИКОНАВЦЯ про бажання відмовитися від надання Послуг у строки, зазначені в п. 3.3.7. цього Договору або повідомив після дня проведення Послуги, то Послуга вважається наданою належним чином та сплачені ВИКОНАВЦЮ кошти поверненню не підлягають.

5. Вирішення суперечок

5.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

5.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, його буде передано Сторонами на розгляд до відповідних органів м.Києва.

6. РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Усі інформаційні матеріали, що надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ у процесі надання Послуг, а також результати фото- та відеозйомки, отримані ВИКОНАВЦЕМ під час надання Послуг, є результатом інтелектуальної діяльності, виключне авторське право, у тому числі суміжні з авторським правом належать ВИКОНАВЦЮ.

6.2. Використання результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди ВИКОНАВЦЯ є порушенням виключного права ВИКОНАВЦЯ, що тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного Закону України.

6.3. ЗАМОВНИК не має права копіювати аудіо- та відеоматеріали Послуг ВИКОНАВЦЯ повністю або частково, вести запис трансляцій Послуги, а також фіксувати зміст таких Послуг повністю або частково у будь-який спосіб та/або на будь-який матеріальний носій, а також використовувати зміст зазначених Послуг без письмової згоди ВИКОНАВЦЯ, що вважатиметься порушенням виключного права ВИКОНАВЦЯ та тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного Закону України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір діє до моменту виконання Сторонами всіх зобов’язань. Усі Додатки є невід’ємною частиною цього Договору.

7.2. Оформлена ЗАМОВНИКОМ Заявка, яка заповнюється на сайті ВИКОНАВЦЯ, є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3. Укладаючи цей Договір, ЗАМОВНИК дає згоду на використання інформації про себе, свої взаємини з ВИКОНАВЦЕМ, своїх анкетних даних, переданих ВИКОНАВЦЮ в рамках виконання цього Договору, публікацію матеріалів про факт отримання Послуг у ВИКОНАВЦЯ засобами масової інформації — телебаченням, радіо, радіо виданнях, соціальних мережах, а також публікацію зазначених матеріалів на офіційному сайті та у соціальних ресурсах ВИКОНАВЦЯ.

7.4. Укладаючи цей Договір, ЗАМОВНИК дає згоду на використання зображення ЗАМОВНИКА, що увійшло до результатів інтелектуальної діяльності. У разі незгоди ЗАМОВНИКА на надання прав на використання його зображення, він повідомляє про це ВИКОНАВЦЯ у письмовій формі на електронну адресу knesvit@yahoo.com

7.5. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуватимуться чинним Законом України.

7.6. ЗАМОВНИК підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.

8. ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Несвіт Костянтин Юрійович
04080, Київ, вул. Турівська, 19

+380678328132